CARACTERIZAREA PROFESIONALĂ A DIRECTORULUI COMPANIEI DE AUDIT – ZAHARCENCO IRINA

Anul naşterii – 1962

Cetăţenia: Republica Moldova

Studii   – superioare

Instituţia de invăţămОntAnii de studiiSpecialitatea şi nr. Diplomei obţinute
Institutul Politehnic din Chisinau1979 – 1984Economist; Diplomă cu menţiune, seria ИВ nr.960724 Оnregistrată cu nr.41 din 05.07.1984

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2022 – 01.2003 – fondator si director al companiei de audit „SOVIRINA-AUDIT” S.R.L., lector în cadrul cursurilor de perfecţionare a contabililor si auditorilor organizate de firmele «Contabil-Service» S.R.L., AFAM, ACAP RM,  s.a.;

2022 – 2008  lector în cadrul cursurilor “Standarde Internaţionale de Raportare Financiară”;

03.2002 – 12.1997  – fondator si vice-presedinte al organizatiei obşteşti  «Centrul de dezvoltare si implimentare a reformelor economice»;

02.2000 – 01. 1999 – lector în cadrul cursurilor de perfecţionare si consultant la firma  «Contabil-Service», totodata lector la firmele CIAE, MARP, ACAP, CIP s.a.;

1999 –  1997 – membru al echipei de lucru în cadrul Ministerului de Finanţe privind elaborarea Standardelor Nationale de Contabilitate (SNC), alături de compania americană  de audit «Price Waterhouse Coopers»; elaborator  al S.N.C. 12  “Contabilitatea impozitului pe venit”, participant la discutarea altor S.N.C.,  lector la cursurile de perfecţionare a contabililor RM conform noului sistem contabil.

1997 –1998 – director financiar al Intreprinderii Moldo – Bulgaro – Austriece “Zida Ferst” S.R.L.,

1993-1997 – contabil – sef al firmei “Antares” S.R.L.;

1988 – 1992 – inginer principal la filiala din Chisinau a Institutului de Stat de Proiectari din Harkov;

1984 – 1988 – inginer al sectiei de planificare a Institutului de Stat de Proiectari din Chisinau.

Recalificări:

 • Сertificat de absolvire -Proiectul reformei contabiltatii in Moldova (USAID) “Programul International de  contabilitate si audit”, 29.06 — 07.08.98, Ministerul de  Finante, MARP, ACAP;
 • Сertificat de absolvire – Proiectul reformei contabiltatii in Moldova (USAID) “Programul International de contabiltate si audit” (258 ore), 26.07 – 11.09.1999, Ministerul de Finante,MARP, ACAP;
 • Сertificat de absolvire –  Proiectul USAID privind reforma contabiltatii in Moldova № A-016 “Auditul Rapoartelor Financiare in Conformitate cu Standardele Nationale de audit”( 60 ore), 28.10.2000, Ministerul de Finante,MARP;
 • Certificatul internaţional CAP “Contabil-practician certificat” nr. 0002219 din 15.08.2004;
 • Diploma ACCA privind Raportarea financiară internaţională „DipIFR Russian” (The ACCA Diploma in International Financial Reporting „DipIFR-Russian”) nr. 1638048 din 06.12.2007.

Lucrari stiintifice si Publicari:

 1. S.N.C. 12 “Contabilitatea impozitului pe venit”;
 2. Capitolul I al volumului 2 al cărţii “Noul sistem contabil al agenţilor economici din Republica Moldova”;
 3. Broşura “Cum să evităm greşelile la оntocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei, ce practică activitatea de оntreprinzător ”;
 4. Articole in reviste:
 5. “Particularităţile evidenţei operaţiilor economice la оntreprinderile, оnregistrate sub forma de “Оntreprindere individuală” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 7, 1997);
 6. “Particularităţile contabilităţii impozitului pe venit la оntreprinderi conform S.N.C. 12” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 8-11, 1998);
 7. “Modalitatea efectuării inventarierii  stocurilor de mărfuri la 01.07.98 la оntreprinderile comerciale” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 7, 1998);
 8. “Operaţiile de import – export : aspecte contabile şi fiscale” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 11-12, 1999);
 9. “Taxa pentru amenajarea teritoriului : probleme legate de calcularea bazei impozabile” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 7-8, 1999);
 10. “Modalitatea determinării sumei cheltuielilor (economiei) privind impozitul pe venit, ţinоnd cont de particularităţile оntocmirii Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit al persoanei, ce practică activitatea de оntreprinzător pe anul 1999 ” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 2, 2000);
 11. “Modalitatea determinării felului şi mărimii diferenţei temporare aferente uzurii mijloacelor fixe” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 2, 2001);
 12. “Particularităţile de calculare a impozitelor amоnate la reflectarea intrării, оn scopuri impozabile, a automobilului cu valoarea mai mare de 100 000 lei” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 3, 2001);
 13. “Taxa pentru reclamă : modalitatea de calculare şi reflectare оn evidenţa contabilă” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 2, 2001);
 14. “Despre modalitatea determinării venitului fiscal оn cadrul arendei finanţate” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 4, 2001);
 15. “Despre evidenţa valorii părţilor de schimb, procurate pentru computer şi cartridj” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 5, 2001);
 16. “Particularităţile determinării cheltuielilor (economiei) privind impozitul pe venit оn anul 2001” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 2, 2002);
 17. “Despre modalitatea reflectării diferenţei de curs valutar aferente mijloacelor cu destinaţie specială” (“Contabilitate şi audit”, Nr.3, 2002);
 18. „Regulile de eliberare a facturilor fiscale, completare a Registrelor de procurări şi vвnzări, prezentare a Declaraţiei privind TVA” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 7, 8, 9, 12 din 2003);
 19. “Particularităţile contabilităţii contribuţiilor la asigurările sociale de Stat obligatorii” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 3, 2003);
 20. “Modul de reflectare оn contabilitate a penalităţii calculate оn baza contractelor de livrare a valorilor materiale sau de prestare a serviciilor” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 5, 2003);
 21. „Particularităţile reflectării оn contabilitate a contribuţiilor la asigurările sociale şi medicale de Stat obligatorii şi ale reţinerii impozitului pe venit din salariu оn anul 2004” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 2, 2004);
 22. „Particularităţile determinării sumei TVA spre restituire” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 10, 2004);
 23. “Aspecte practice de aplicare a Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale оn scopuri fiscale” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 2, 2005):
 24. “Calculul impozitului pe venit reţinut din salariu, al contribuţiilor la asigurările sociale şi medicale obligatorii de Stat оn anul 2005” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 2, 2005);
 25. “Determinarea cheltuielilor (economiei) privind impozitul pe venit оn anul 2004” (“Consultaţii оn domeniul contabilităţii şi impozitelor”, Nr. 3, 2005);
 26. “Despre reflectarea оn evidenţa contabilă a reţinerilor din salariu” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 5, 2005);
 27. “Determinarea cheltuielilor (economiei) privind impozitul pe venit оn anul 2005” (“Contabilitate şi audit”, Nr. 3, 2006);
 28. “Anul 2005: modificări оn modul de determinare a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit. Recomandări practice privind determinarea diferenţelor permanente şi temporare” (“Consultaţii оn domeniul contabilităţii şi impozitelor”, Nr. 3, 2006);
 29. «О сборе на благоустройство территории в мун. Кишинэу» (№ 7, 2006 г. «Бухгалтерские и налоговые консультации»),
 30. «Этапы определения расхода (экономии) по подоходному налогу в 2006 году» (№ 3, 2007 БНК),
 31. «Бухгалтерский учет медицинского отпуска» (№ 8, 2007 БНК),
 32. «Бухгалтерский учет отпускного пособия» (№ 5, 2007 “Contabilitate si audit”),
 33. «Новое в определении минимальной оплаты труда работников хозрасчетных предприятий» (№ 9, 2007 “Contabilitate si audit”),
 34. «Об отражении налоговых убытков в Декларации о подоходном налоге за 2008 год» (№ 2, 2009 “Contabilitate si audit”),
 35. «Определения расхода (экономии) по подоходному налогу в 2008 году» (№ 3, 2009 “Contabilitate si audit”),
 36. «Снова об отсроченных налогах: проблемы и пути их решения» (№ 4, 2009 “Contabilitate si audit”),
 37. «О заполнении Декларации юридического лица о подоходном налоге за 2009 год» (№ 2 и 3, 2010 “Contabilitate si audit”),
 38. “Медицинский отпуск : оформление, начисление и учет пособий» (№ 7, 2010 “Contabilitate si audit”),
 39. «Учитываются ли авансы по услугам при определении порога регистрации в качестве плательщика НДС» (№ 6, 2010 “Contabilitate si audit”),
 40. «Об оплате нерабочих праздничных дней» (№ 8, 2010 “Contabilitate si audit”),
 41. «О заполнении Декларации юридического лица о подоходном налоге за 2010 год» (№ 1 и 2, 2011 “Contabilitate si audit”),
 42. «Modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale» (№ 3, 2014 “Contabilitate si audit”),
 43. «Трансформация сальдо счетов при переходе на новые НСБУ» (№ 4, 2014 “Contabilitate si audit”),
 44. «Пособие по временной нетрудоспособности: особенности начисления и учета» (№ 10, 2014 “Contabilitate si audit”),
 45. «ГНИ начало проверки льготы по подоходному налогу» (№ 1, 2015 БНК),
 46. «Особенности заполнения Декларации о подоходном налоге за 2014 год» (№ 2, 2015 “Contabilitate si audit”),
 47. «Об особенностях исчисления взносов ОМС работодателя в 2015 году» (№ 6, 2015 “Contabilitate si audit”),
 48. «Выплаты в пользу работников» (№ 3, 2021 БНК),
 49. “Вычет безнадежного долга” (№ 3, 2021 БНК),
 50. “Расходы по процентным начислениям” (№ 3, 2021 БНК),
 51. “Создаем резервы” (№ 3, 2021 БНК),
 52. “Считаем представительские расходы за 2020 год” (№ 3, 2021 БНК),
 53. “Некоторые особенности бухгалтерского учета заработной платы в 2021 г.” (№ 3, 2021 БНК),
 54. «Начисление износа основных средств в целях налогообложения» (№ 3, 2022 БНК),
 55. и др.

Caracterizarea profesională a auditorului – MANSUROV MAXIM

Anul naşterii – 1981.

 • Certificatul international CAP „Certified Accounting Practitioner” № 0007842 din 15.12.2007,
 • Diploma ACCA privind Raportarea financiară internaţională „DipIFR Russian” (The ACCA Diploma in International Financial Reporting „DipIFR-Russian”) № 1823039 din iunie 2015.

Domenii de specializare

Contabilitate, Analiză financiară, Tehnologii informaţionale în analiză şi diagnostic financiar, Auditul financiar.

Experienţa PROFESIONALĂ

Noembrie 2001 – mai 2005 contabil ICS “Knauf-Gips”

Iunie 2005 – mai 2009 contabil – sef adjunct ICS “Knauf-Gips”

Iunie 2009 – prezent   director – financiar  ICS “Knauf-Gips” Martie 2013 – prezent – auditor, compania de audit „Sovirina-Audit” SRL.


SovIrina

AUDIT

МD-2005, mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 36, of. 145,
tel. (+373 22) 602-381
email:  sovirina-audit@mail.ru

© 2022. All Rights Reserved