Servicii profesionale de audit
din 2003

Auditul impozitelor, asistenţă în calcularea corectă a impozitelor, planificarea şi optimizarea lor

arrow-down

Despre noi

Compania de audit „SOVIRINA-AUDIT” S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, str. P. Rares, 36, of. 145.

Certificatul de înregistrare al companiei de audit „SOVIRINA-AUDIT” S.R.L. nr. 1003600015345 din 10.02.2003, seria MD 0036966, a fost eliberat de către Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Înregistrata în Registrul de stat al societăților de audit cu nr.1903056.

Fondatorii companiei sunt 2 persoane fizice. Numărul angajaţilor companiei – 6 persoane, din care 2 auditori certificați.

Contul bancar curent nr. MD54EN000000222433582893 a fost deschis în BC “ENERGBANK” SA fil. Buiucani din mun. Chisinau.

Directorul companiei de audit  „SOVIRINA-AUDIT” S.R.L. –  Zaharcenco Irina, auditor certificat (certificat pentru auditul general AG 000040 din 08.02.2008), deţinător al diplomei ACCA privind Raportarea financiară internaţională „DipIFR Russian” (The ACCA Diploma in International Financial Reporting „DipIFR-Russian”) (nr. 1638048 din 06 decembrie 2007) şi al Certificatului international CAP „Certified Accounting Practitioner”  № 0002219 от 15.08.2004г.

Auditorul companiei – Mansurov Maxim, auditor certificat (certificat pentru auditul general  AG 000198 din 08.02.2008); deţinător al diplomei ACCA privind Raportarea financiară internaţională „DipIFR Russian” (The ACCA Diploma in International Financial Reporting „DipIFR-Russian”) № 1823039  din iunie 2015 şi al Certificatului international CAP „Certified Accounting Practitioner” № 0007842 от 15.12.2007 г.

Toți auditorii companiei dețin competențe în domeniul Standardelor Internaționale de Audit (SIA), Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (SIRF și SIC), Standardelor Naționale de Contabilitate în vigoare de la 1 ianuarie 2020.

Numărul de asistenţi ai auditorului companiei de audit „Sovirina-audit” SRL – 4 persoane, dintre care 3 persoane au audiat cursurile de instruire în domeniul Standardelor Naționale de Contabilitate în vigoare de la 1 ianuarie 2020.


Certificate


Servicii

Compania de Audit „SOVIRINA-AUDIT” S.R.L. propune agenţilor economici următorul spectru de servicii:

 • Verificare de audit trimestrială cu eliberarea concluziilor de audit;
 • Confirmarea rapoartelor financiare cu eliberarea concluziei de audit;
 • Auditul impozitelor;
 • Asistenţă în calcularea corectă a impozitelor, planificarea şi optimizarea lor;
 • Elaborarea recomandărilor practice necesare pentru îndeplinirea Declaraţiei  cu privire la impozitul pe venit VEN12, ţinând cont de specificul fiecărei întreprinderi.
 • Tranziția la Planul general de conturi contabile și Standardele Naționale de Contabilitate, în vigoare de la 01.01.2020 și consultații de aplicare a acestora.
 • Suport în procesul elaborării politicilor contabile în conformitate cu  Standardele Naționale de Contabilitate, în vigoare de la 01.01.2020.
 • Analiza detaliată a factorilor  ce influenţează activitatea economico – financiară a întreprinderii;
 • Evaluare de audit şi planificarea tranzacţiilor;
 • Elaborarea politicii de contabilitate;
 • Întocmirea rapoartelor financiare şi a declaraţiilor fiscale;
 • Ţinerea evidenţei contabile automatizate, întocmirea rapoartelor financiare şi fiscale şi prezentarea acestora organelor statale abilitate.
 • Restabilirea şi optimizarea evidenţei contabile;
 • Consultaţii contabile, fiscale;
 • Confirmarea capitalului statutar al întreprinderii;
 • Apărarea intereselor clientului în litigiile apărute cu organele fiscale.


SovIrina

AUDIT

МD-2005, mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 36, of. 145,
tel. (+373 22) 602-381
email:  sovirina-audit@mail.ru

© 2022. All Rights Reserved